drmedicus.pl

drmedicus – zdrowie, dieta, lifestyle, uroda

kurs pierwszej pomocy
Zdrowie

Jak wygląda kurs pierwszej pomocy?

O tym jak ważnym jest udzielenie pierwszej pomocy świadczy fakt, że patologiczne zmiany w ludzkim mózgu następują już po czterech minutach od utraty przez niego dostępu do tlenu.

Aby móc szybko, sprawnie i pewnie działać w przypadku zetknięcia się z sytuacjami wymagającymi pomocy przy nagłych zdarzeniach losowych zagrażających życiu, warto pomyśleć o kursie udzielania pierwszej pomocy.

Czym w ogóle jest pierwsza pomoc?

Pierwsza pomoc to po prostu zespół czynności o charakterze ratunkowym realizowanych przez osoby (świadków) znajdujące się na miejscu zdarzenia. Jest to najprostszy typ niesienia pomocy przedmedycznej. Bardziej zaawansowanymi formami udzielania wsparcia są kwalifikowana pierwsza pomoc udzielana przez certyfikowanych ratowników oraz medyczne czynności ratunkowe, zarezerwowane dla personelu medycznego (ratownik medyczny, lekarz, pielęgniarz).

Jaki jest zakres pierwszej pomocy?

Kurs pierwszej pomocy pomaga poradzić sobie w praktyce z takimi zdarzeniami jak sprawdzanie stanu poszkodowanego i podstawowych funkcji życiowych, zlokalizowanie miejsc obrażeń, prowadzenie czynności podtrzymujących życie jak np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa czy też tamowanie krwotoków oraz czynności przeciwwstrząsowe.

Szkolenie wesprze nas w profesjonalnym postępowaniu na miejscu wypadku samochodowego jak również pomoże zminimalizować skutki uboczne zawału serca, udaru mózgu, wstrząsu, padaczki czy ataku cukrzycy.

Istotnym elementem działań z zakresu pierwszej pomocy jest również właściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia, aby poszkodowany w bezpiecznej pozycji i miejscu mógł czekać na przyjazd służb ratunkowych.

Dla kogo kurs pierwszej pomocy?

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które chcą same dla siebie zdobyć podstawową, zarówno praktyczną jak i teoretyczną wiedzę z zakresu niesienia pomocy przedmedycznej. Uczestnikami kursów bywają też pracownicy firm, których zarządy postanowiły zainwestować w grupowe bezpieczeństwo środowiska pracy.

Jak długo trwa szkolenie dla pracowników?

Każdorazowo program szkoleniowy jest dopasowywany w sposób indywidualny. Zależy on bowiem od liczebności osób szkolących się, charakteru wykonywanej przez nich pracy czy możliwych zagrożeń jakie w niej mogą wystąpić? Z reguły jednak trwa nie dłużej niż 8-12 godzin.

Gdzie można zgłosić się na kurs?

Aby profesjonalnie się przeszkolić w zakresie pierwszej pomocy warto wybrać jednostkę szkoleniową, która ma wieloletnią tradycję w tym zakresie. W Warszawie takim ośrodkiem jest S-Trainers.pl – firma rodzinna, która na rynku szkoleniowym funkcjonuje od blisko dwudziestu pięciu lat.