Brudne tajemnice producentów żywności

O tym, że jakość produktów spożywczych bywa bardzo różna, nie trzeba nikogo przekonywać. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła w ostatnim czasie szereg kontroli, które miały na celu sprawdzenie produktów dostępnych w sprzedaży. Wyniki te są wręcz przerażające…

Co obejmowały kontrole?

Przeprowadzone działania miały na celu zbadanie jakości mięs i jego przetworów, ryby, sery, makarony, jaja, warzywa, owoce, oleje oraz przyprawy. Badano nie tylko ich wygląd, smak i zapach, ale także na przykład wilgotność, gęstość czy też zawartość wody lub soli. Pod lupą kontrolerów znalazło się także oznakowanie produktów. Sprawdzono bowiem czy producenci nie wprowadzają w błąd konsumentów za pomocą informacji umieszczanych na opakowaniach. Jak zatem wyglądają wyniki?

Woda w mięsie

Wyniki badań jednoznacznie wskazują między innymi na zbyt dużą zawartość wody w mięsie drobiowym. Ponadto producenci nierzadko deklarują nieprawdziwą wartość składników odżywczych swoich produktów. Mianowicie, co piąty wyrób posiada niezgodną z informacją zawartą na opakowaniu zawartość białka, tłuszczu, soli lub wody. Oprócz tego kontrolerzy zauważyli, że produkty, które zawierają w swej nazwie określenia typu „wiejski” lub „chłopski”, składają się z gotowych półproduktów lub sztucznych dodatków.

Odchody w przyprawach

Jakość przypraw, które możemy kupić w sklepach, również pozostawia wiele do życzenia. Mianowicie, stwierdzono w nich obecność odchodów gryzoni, martwych owadów i liści nadgryzionych wcześniej przez szkodniki. Z całą pewnością nie są to składniki mile widziane przez konsumentów.

A co z sokami?

Dla wielu z nas soki są ulubionym napojem. Wiele tego typu produktów zawiera niezgodną z deklaracją producenta zawartość ekstraktu lub witaminy C. Również oznaczenie „sok 100%” nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością, albowiem w wielu napojach wykryto obecność substancji dodatkowych (głównie w postaci konserwantów). Ponadto etykiety niektórych soków zawierały deklaracje o braku składników, których dodawanie jest zabronione przez prawo.

Jakie są skutki przeprowadzonych kontroli?

Kontrolerzy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, po zakończeniu swoich działań, wydali 335 decyzji administracyjnych. Rozstrzygnięcia w nich zawarte miały następujący charakter:

  1. w 141 przypadkach nakazano zmianę oznaczenia produktów na zgodne ze stanem faktycznym;

  2. za pomocą 123 decyzji nałożone zostały kary administracyjne, łącznie na kwotę ponad 250 tysięcy złotych;

  3. w 51 sytuacjach zakazano wprowadzenia na rynek nowych produktów rolno-spożywczych;

  4. 11 naruszeń zakończyło się odstąpieniem od wymierzenia kary ze względu na niski stopień szkodliwości społecznej czynu;

  5. na podstawie 5 decyzji zniszczono kwestionowane partie towarów;

  6. na mocy 2 decyzji zakazano składowania produktów rolno-spożywczych w warunkach, które były do tego nieodpowiednie;

  7. w 2 przypadkach postępowanie administracyjne zostało umorzone.

Pełny raport z przeprowadzonych kontroli można znaleźć w Internecie.

Jak widać, jakość produktów spożywczych dostępnych na polskim rynku pozostawia wiele do życzenia. Producenci stosują bowiem wiele praktyk, które mają na celu obniżenie ponoszonych przez nich kosztów, co odbija się jednak na nas wszystkich, czyli na konsumentach. Pozostaje mieć nadzieję, że działania podjęte przez kontrolerów przyniosą pozytywne zmiany w zakresie jakości wyrobów oferowanych w sklepach. Informacji o szkodliwych dodatkach do żywności szukaj w kolejnym numerze magazynu „Dr Medicus”. Zmień swoją dietę, zanim będzie za późno!